Sekretesspolicy

Tack för att du besöker en webbplats från ImmunoDiagnostics, som är en del av Thermo Fisher Scientific.Läs den här sekretesspolicyn om du vill veta mer om hur vi samlar in, vidarebefordrar och skyddar information på nätet.

 

Ditt medgivande

Genom att använda den här webbplatsen godtar du villkoren i denna sekretesspolicy. Om du skickar information via denna webbplats samtycker du till inhämtning, användning och vidarebefordran av den informationen enligt denna sekretesspolicy.

Information som du tillhandahåller

På vissa ställen på denna webbplats ombeds du att ange information som kan identifiera dig som person för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner som t.ex. nedladdningsbara dokument, prenumeration på nyhetsbrev eller för att delta i vissa aktiviteter som reklamkampanjer. Du informeras då om vilken information som krävs.

Passiv informationsinhämtning

När du bläddrar igenom denna webbplats kan viss anonym information samlas in passivt (dvs. utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker, som cookies och navigeringsdatainsamling (loggfiler, serverloggar, klicksekvenser).

Sådan passivt inhämtad, anonym information kan användas för att ge bättre service till besökare på denna webbplats, för att anpassa webbplatsen enligt dina önskemål, sammanställa och analysera statistik och trender och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen. Sådan information kombineras inte med personliga uppgifter som samlas in på andra platser såvida inte du har gett ditt medgivande till detta.

Hur vi använder information om dig

Om inte annat anges kan vi använda information som vi inhämtar från dig och andra för att svara på en begäran från dig, förbättra innehållet, tjänsterna och de produkter vi tillhandahåller, anpassa denna webbplats enligt dina önskemål, skicka information till dig (där du inte har uttryckt något annat önskemål), för vår marknadsförings- och forskningsanalys och andra angivna ändamål. Viss marknadsförings- och forskningsanalys utförs av tredje part som tillhandahåller datainsamling och analystjänster enligt avtal med oss, med hjälp av anonym data inhämtad från cookies. Du kan stänga av cookies genom att följa instruktioner i din webbläsare. Vi förbehåller oss rätten att använda information som inte är personligt identifierbar.

Vi kan kontakta dig

Om du vill få e-post från oss med information om nya produkter, tjänster, händelser och annan information om ImmunoDiagnostics kan du ange din e-postadress i registreringsformuläret. Om du vill ändra din status på vår e-postlista kontaktar du ditt lokala kontor eller representant.

Säkerhet

Vi vidtar skäliga åtgärder för att information som identifierar dig som person skyddas på denna webbplats när du överför den hit och för att skydda sådan information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, vidarebefodran, ändringar eller förstörelse. Du bör komma ihåg att ingen överföring på Internet någonsin är helt säker eller felfri.

Om barn

Denna webbplats är inte avsedd för barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn via denna webbplats. Vi uppmuntrar föräldrar att tala med deras barn om användning av Internet och den information de för vidare till webbplatser.