Produkter för autoimmunitetstester

Vi använder avancerade tekniker som t.ex. en rekombinant genteknik för att ta fram nya standardiserade, exakta, pålitliga och lättanvända diagnostester. För tillfället erbjuder vi autoantikroppstester för över 20 kliniska indikationer i det helautomatiska EliA-systemet.

EliA-tester på Phadia Laboratory Systems ger snabba resultat, vilket gör att du slipper en utdragen diagnosperiod med ineffektiv behandling och försämrad hälsa som följd. Och därmed kan livet bli mycket enklare för den som lever med en autoimmun sjukdom. 

Bindvävssjukdom

Screening
Profiler
Enskilda analyter 1
Enskilda analyter 2

Reumatoid artrit

CCP-antikroppar
Reumatoid faktor

Antifosfolipidsyndrom

Kardiolipinantikroppar
β2-glykoprotein I-antikroppar

Vaskuliter och anti-GBM-
associerade sjukdomar

PR3-antikroppar
MPO-antikroppar
GBM-antikroppar

Celiaki och andra
gastrointestinala sjukdomar

Vävnadstransglutaminas
Antikroppar
Gliadinantikroppar
Fekalt kalprotektin
Parietalcellsantikroppar
Helicobacter pylori-antikroppar

Sköldkörtelsjukdomar

Tyreoideaperoxidasantikroppar
Tyreoglobulinantikroppar

Leversjukdomar

M2-antikroppar
LKM1-antikroppar

Övrigt

Anti-IgA 
Spermaantikroppar