ImmunoCAP-laboratorietester

Testresultat av högt kliniskt värde ligger till grund för kliniska beslut och är nyckeln till bra diagnostisering.

ImmunoCAP-laboratorietester ger pålitliga resultat som hjälper såväl allmänläkare som specialister att ge optimal patientbehandling.

ImmunoCAP-laboratorietester körs på helautomatiska Phadia Laboratory Systems, som är konstruerade för att ge korrekta och reproducerbara testresultat, hög effektivitet och korta ledtider – såväl på de små klinikerna, som de stora kommersiella laboratorierna.

ImmunoCAP – en teknik som slipats till fulländning och allmänt betraktas som standard

Designad som ”sandwich assay”, har en ”fast fas” som säkerställer att ImmunoCAP binder alla relevanta antikroppar. Detta sker genom en extrem bindningsförmåga i kombination med en optimal mängd cellulosa i varje ImmunoCAP.

Den fasta fasen kopplas till vårt standardiserade allergenkällmaterial, rekombinanta allergenkomponenter och relevanta markörer ger oöverträffat kliniskt värde med hög prestanda och pålitliga resultat.

ImmunoCAP-analyser för allergi och astma

Vi har tagit fram ett stort utbud av allergi- och astmaanalyser för att möjliggöra så snabb och omfattande diagnostisering som möjligt. I dessa analyser finns tester som täcker flera kategorier, t.ex.:

  • Gräs, ogräs och trädpollen
  • Mikroorganismer
  • Kvalster
  • Katt, hund och andra pälsdjur
  • Insekter
  • Födoämnesallergener
  • ECP – en cellmarkör för astma och inflammation
  • Tryptas – en mastcellmarkör

Immunodiagnostics erbjuder också analyser för utvärdering av över 20 autoimmunrelaterade sjukdomar.

Översikt över instrument och analyser

  

Phadia

100

250

1000

2500

5000

Astma- och allergianalyser 
ImmunoCAP Total IgE
ImmunoCAP Total IgE Low Range
ImmunoCAP Specific IgE
ImmunoCAP Phadiatop/Phadiatop Infant
ImmunoCAP Specific IgA        
ImmunoCAP Specific IgG/IgG4    
ImmunoCAP ECP    
ImmunoCAP Tryptase    
Autoimmunitetsanalyser
EliA ANA  
EliA ANCA/GBM  
EliA CCP  
EliA Celiac  
EliA APS  
ImmunoCAP Thyroid