Karriär

Vi på Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, anser att våra medarbetares kompetens och drivkraft är det centrala i vår verksamhet. Vi siktar på en personal- och affärskultur där vi använder och utvecklar våra medarbetares olika bakgrunder och kompetenser. Vi har utvecklat ledarskapsrutiner, infört personalförmåner och bonussystem för att attrahera kompetenta medarbetare med engagemang och passion för vår verksamhet.

Är du intresserad av att arbeta med oss? Kontakta ditt lokala kontor.

Globalt