Om oss

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) är världsledande inom att erbjuda vetenskap. På Thermo Fisher Scientific är vår vision att hjälpa våra kunder att göra världen sundare, renare och säkrare.

Vår vision är att hjälpa våra kunder att göra världen sundare, renare och säkrare. Vi omsätter nästan 17 miljarder dollar, har cirka 50 000 anställda och betjänar kunder på läkemedels- och och bioteknikföretag, sjukhus och laboratorier för klinisk diagnostik, universitet, forskningsinstitut och myndigheter, så väl som företag inom processtyrning och miljökontroll. Vi fyller våra kunders behov genom två huvudmärken, Thermo Scientific och Fisher Scientific, som utmärker sig genom ständig teknikutveckling i kombination med kundvänliga leveransmöjligheter. Våra produkter och tjänster främjar framsteg inom forskning och löser analytiska problem inom såväl avancerad vetenskap som rutintestning. Besök www.thermoscientific.com

ImmunoDiagnostics – världsledande inom diagnos av allergi och autoimmunitet

Vårt mål är att dramatiskt förbättra behandling av allergi, astma och autoimmuna sjukdomar genom att ge vårdpersonal tillgång till högklassig diagnostisk teknik och klinisk expertis.

I vår strävan att nå dessa mål erbjuder vi både vårdpersonal och patienter världen över produkter som ger unik prediktiv förmåga och möjlighet till tidig diagnos. Men de verkliga resultaten är bättre patientvård – och förbättring av människors vardagsliv.

Genom det uttalandet sammanfattas våra kärnvärden och företagets filosofi. Vi tror att våra mål, i kombination med biomedicinsk forskning och klinisk erfarenhet, hjälper oss att också i framtiden vara innovatörer inom allergi- och autoimmunitetstester.

Varje resa har en början

Under nästan 40 år har ImmunoDiagnostics, tidigare känt som Phadia, varit världsledande inom allergitestning och hör nu till världens största även inom testning av autoimmuna sjukdomar. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta blodtestsystem som används inom klinisk diagnos och övervakning av allergi, astma och autoimmuna sjukdomar.Vidare hjälper vi laboratorier över hela världen att vara effektiva genom ett stort sortiment av laboratoriesystem baserat på en teknik som har blivit vedertagen som standard.

Våra kompetenscentra

Med huvudkontoret i Uppsala har vi ett internationellt kompetenscentrum mitt i kunskapens centrum. Platsen för våra strategiska, administrativa och affärsutvecklande aktiviteter är även hemvist för vår omfattande forskning och utveckling såväl som toppmoderna tillverkningsanläggningar.

Vi har också en anläggning i södra Sverige där våra allergenråmaterial tas fram.

I Freiburg i Tyskland finns ett tredje utvecklings-, tillverknings-, och supportcenter för diagnostiska tester för autoimmuna sjukdomar.

Tillsammans gör dessa fyra center att vi kan fortsätta fokusera på perfektionism i vår strävan att fylla världens diagnosbehov.