Nya nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ungefär 800 000 barn och vuxna i Sverige lever med astma och man uppskattar att upp till 700 000 personer lider av KOL. Sedan en tid tillbaka har en expertgrupp under Socialstyrelsen arbetat med att ta fram nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

2015-08-28