Behandla inte bara toppen på isberget – försök att komma åt den försämrande allergenexponeringen.

När patienten upplever allergisymtom så är det inte sällan flera allergen som spelar in. 8 av 10 vuxna patienter med allergi reagerar mot mer än ett allergen och den genomsnittliga patienten reagerar på 3 stycken.

2015-08-28