Anafylaxi och utredning av födoämnesallergi hos vuxna den 4 april 2017 i Stockholm.

Kostnadsfri utbildning om allergidiagnostik och anafylaxibehandling

En stor del av befolkningen uppger att de har födoämnesöverkänslighet. Av dessa har långt ifrån alla en IgE-medierad födoämnesallergi. Allt fler väljer att på eget initiativ utesluta olika födoämnen ur kosten.

Denna utbildning tar upp:

  • Vilka patienter med misstänkt födoämnesallergi skall utredas och hur?
  • När skall adrenalinpenna förskrivas?

 Mer information samt program

Vill du anmäla dig?

Kontakta Sandra Dahlberg eller ring 070-21 22 845

2017-03-10