Utmaningen i att diagnostisera autoimmuna sjukdomar

Den kliniska bilden hos personer med autoimmuna sjukdomar har stora variationer. Detta faktum plus allmänt dålig kunskap och medvetande om denna sjukdomskategori har skapat ett behov av bättre diagnoshjälpmedel. Blodtester kan fylla det behovet.

Autoimmuna sjukdomar är fortfarande bland de mest missförstådda sjukdomarna bland alla kategorier av sjukdomar. De renodlade autoimmuna sjukdomarna är inte så vanliga i sig, med undantag för sköldkörtelsjukdomar, reumatoid artrit och celiaki. Men som helhet representerar de den fjärde största orsaken till funktionsnedsättning i Europa och USA.

Symtomen varierar kraftigt från en sjukdom till en annan men även inom samma sjukdom. Och eftersom sjukdomen påverkar flera kroppssystem är symtomen ofta missledande, vilket försvårar korrekt diagnos.

För att hjälpa människor att leva längre, friskare liv behövs en bättre förståelse för dessa sjukdomar och även tidigare diagnos och behandling. Pålitliga diagnosverktyg som t.ex. ett EliA-blodtest ger stöd för en tidig och exakt diagnos.