Hashimotos sjukdom

Hashimotos sjukdom är en typ av autoimmun inflammation i tyreiodea med struma som resulterar i hypotyreoidism.

Förstoringen av tyreoidea vid Hashimotos sjukdom varierar och körteln är vanligtvis fast men inte smärtsam, ofta med oregelbunden, knölig yta. Smärta kan i sällsynta fall förekomma vid okomplicerad Hashimotos sjukdom, men om den är associerad med en växande tyreoidea antyder detta symtom ett begynnande B-cellslymfom, som är en ovanlig sköldkörtelcancer som observeras nästan uteslutande hos patienter med långvarig Hashimotos sjukdom.

Eftersom tyreoiddestruktion sker progressivt under månader och år är patienterna ofta eutyreoida vid undersökning, men TSH-nivån (serumtyreoidstimulerande hormon) kan vara förhöjd även om tyreoidhormonerna är inom referensintervallet och representera subklinisk hypotyreos med hypofysdriven kompensation.

Prevalensen för autoimmun hypotyreodism bland den allmänna kaukasiska befolkningen är 1–2 % hos kvinnor och 0,1–0,2 % hos män, medan tyreoidautoantikroppar återfinns hos 20 % av medelålders kvinnor, vilket reflekterar förekomst av fokal tyreoidit. Därför är det endast en liten del av de individer med serologiska bevis på tyreoid autoimmunitet som har den kliniska sjukdomen.