Fyller behovet av blodtester för autoimmunitet

För att autoimmunitetstestning ska vara effektivt, har själva verktyget stor betydelse för den diagnos som läkaren ställer, vilket i sin tur påverkar patientvården.

Med de här verktygen kan ett tillstånd detekteras i ett tidigt skede, vilket innebär att patienter så snart som möjligt kan få hjälp att kunna leva ett fullvärdigt liv. Och för barn som redan besväras av gastrointestinala smärtor och illamående, kan autoimmunitetstester innebära att livet snabbare återgår till det normala.

För en yrkesverksam som tappar flera veckor på grund av försvagade smärtande leder, kan testet vara ett värdefullt stöd i diagnosprocessen och ge vägledning för optimal behandling.

EliA – avancerad testteknologi

Vid Centre of Excellence i tyska Freiburg, används avancerade tekniker som t.ex. en rekombinant genteknik för att ta fram nya standardiserade, exakta, pålitliga och lättanvända diagnostester.

Autoantikropptester för de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, t.ex. reumatoid artrit, celiaki och bindvävssjukdomar kan utföras på det helautomatiska EliA-systemet.

EliA-tester på Phadia Laboratory Systems ger snabba resultat, vilket gör att du slipper en utdragen diagnosperiod med ineffektiv behandling och försämrad hälsa som följd. Och därmed kan livet bli mycket enklare för den som lever med en autoimmun sjukdom.