Fördelarna med ett ImmunoCAP-blodtest

Ett blodtest är ett viktigt verktyg för att kunna ställa en diagnos som kan förbättra patientens hälsa och välbefinnande. Ett ImmunoCAP-blodtest har flera kliniska fördelar.

Enkelt

Ett blodprov tas snabbt och enkelt. Till skillnad från traditionell pricktestning på huden kan ett ImmunoCAP-blodtest utföras oavsett patientens ålder, hudtillstånd, medicinering, symtom, sjukdomsaktivitet och eventuell graviditet.

Pålitligt

Ett blodtest hjälper dig att bli säker på om det rör sig om allergi eller inte. Om det är allergi visar det också i detalj vad patienten är allergisk mot. Teknisk bevisning visar tydligt att ImmunoCAP mäter IgE-antikroppar exakt och ger konsekvent korrekta resultat.

Kvantitativa resultat

Med ImmunoCAP-allergener och allergenkomponenter kan låga nivåer av IgE-antikroppar mätas och kvantifieras exakt.

De kvantitativa resultaten kan hjälpa till att förutspå och följa sjukdomsutvecklingen, uppskatta risken för en allvarlig reaktion och förklara korsreaktivitet.

Blodtestet utförs utan procedurvariationer och resultaten är utmärkt standardiserade.