Allergi förändras med tiden

En allergi utvecklas hela tiden och vad som utlöser den och symtomen kan förändras efter hand. Vanligen utsätts ett spädbarn eller ett litet barn för andra allergen än en genomsnittlig vuxen. Regelbundna tester och ny utvärdering av bakomliggande allergi är nödvändigt för att kunna bedöma behandling och ge råd om vad som bör undvikas.

I de tidiga stadierna kan en allergi uppträda på ett till synes harmlöst sätt, som t.ex. hösnuva under pollensäsongen. Hos vissa människor byggs en allergi upp under flera års tid innan några symtom uppträder. Andra kan plötsligt få en livshotande anafylaktisk reaktion efter att ha ätit ett visst födoämne, läkemedel eller efter ett insektsbett. Dessutom kan vissa allergier som börjar som ett eksem eller mag-tarmbesvär utvecklas till astma, och ofta involvera luftvägsbesvär som hyperreaktivtet och blockering av luftvägarna.

Allergimarsch – håll uppsikt över en förändrad allergi

Allergier genomgår dynamiska förändringar och termen "allergimarsch" används ofta för att beskriva denna karakteristiska progression. Typiskt för en så kallad allergimarsch är att sensibilisering och synliga symtom

  • oftast uppträder vid vissa åldersintervall
  • kvarstår i ett antal år
  • tenderar att minska spontant med åren

Utför regelbundna uppföljningstester med ImmunoCAP-blodtest

Eftersom allergin ständigt utvecklas kan ett ImmunoCAP-blodtest som utförs vid ett visst tillfälle endast visa sjukdomens status vid just det tillfället. För att rätt kunna följa sjukdomens utveckling behövs regelbunden testning av specifika allergen vid givna tidsintervall.

Regelbunden uppföljning med ImmunoCAP hjälper dig att bedöma:

  • om allergier har vuxit bort och om råd om undvikande av vissa allergen eller behandling inte längre är aktuella
  • om nya allergier har utvecklats och om nya råd om undvikande av vissa allergen eller behandling behövs

Resultatet är att patientens välbefinnande kan förbättras.