Styrkan i att veta

Hur kan du veta att barnets symtom beror på en allergi – eller kanske till och med flera allergier? En välgrundad diagnos möjliggör bättre omhändertagande, behandling och förbättrad livskvalitet. Och det hela kan börja med ett enkelt blodtest, ett effektivt redskap för sjukvårds- och laboratoriepersonal över hela världen.

Rätt diagnos

Om du misstänker att ett barns eller en vuxens symtom beror på allergi så är det första steget att ställa rätt diagnos. Du utgår då från detaljerad anamnes, klinisk observation och tester för specifika antikroppar.

Med hjälp av testresultatet kan du bekräfta den misstänkta allergin, avgöra vilka allergen som kan vara orsak eller utesluta allergi helt och hållet.

Hur ett blodtest kan hjälpa dig som läkare

Att utesluta allergi kan vara lika viktigt som att bekräfta den. Om det visar sig att allergi inte är orsak till symtomen, kan du lugna patienten som slipper onödiga matrestriktioner eller medicinering. Du kan också börja leta efter andra orsaker. Med ett blodtest får du ett exakt och trovärdigt svar utifrån patientens allergiprofil. Det hjälper också att upptäcka dolda risker, som t.ex. allergier som beror på korsreaktioner.

Resultatet från testerna används för att bekräfta den misstänkta allergin, att avgöra vilka allergen som ligger bakom eller att utesluta allergi helt och hållet.

Utifrån resultatet går det att skräddarsy en personlig plan för att hantera och behandla allergi, med högre livskvalitet och allmänt välbefinnande som mål.

Ovärderligt på laboratoriet med pålitliga testresultat

Arbetar du med allergitester på laboratorium? Då hittar du intressant information om vårt stora urval av produkter och lösningar på dessa sidor. Resurser som hjälper dig att få högre kvalitet på allergitesterna genom utmärkta resultat med hög effektivitet.