Vasculitis- en anti-GBM-geassocieerde aandoeningen

Anti-PR3-antistoffen | Anti-MPO-antistoffen | anti-GBM-antistoffen

 

Anti-PR3-antistoffen

Product

Artikelnr.

Aantal tests

EliA PR3 S (sensitive) NIEUW! 14-5536-01 4x12 tests
Varelisa PR3 ANCA 177 96 96 tests

Promotiemateriaal

Testresultatenfolders
EliA PR3 S, MPO S (pdf)
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)
Varelisa ANCA (pdf)

Antigenen

Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) kunnen worden onderverdeeld in cytoplasmische ANCA (cANCA) en perinucleaire ANCA (pANCA). Het belangrijkste antigeen voor reactiviteit van cANCA is het enzym proteïnase 3 (PR3).

PR3 is een kationisch proteïne dat bestaat uit 228 aminozuurresiduen en behoort tot de trypsinefamilie van serineproteasen. PR3 komt alleen tot expressie bij primaten en mensen en heeft verschillende functies, waaronder de proteolyse van elastine, hemoglobine, fibronectine, laminine en collageen type IV, antimicrobacteriële activiteit enz.

PR3 in de Phadia-tests is gezuiverd uit menselijke neutrofielen. 

In EliA PR3 S (sensitive) is het antigeen met een verankeringstechniek op de wells gecoat die de sensitiviteit van de test aanzienlijk verbetert.

Ziekteassociatie, antistofprevalentie en specificiteit

 • Ziekte van Wegener of granulomatose van Wegener (afhankelijk van de ziekteactiviteit: ca. 50% bij inactieve ziekte, zo'n 100% bij de actieve generalisatiefase van WG), specificiteit >95% 
 • Microscopische polyangiitis (klein percentage) 
 • Syndroom van Churg-Strauss (10-30%) 
 • Polyarteritis nodosa (8-10%).  
 • Idiopathische crescentische glomerulonefritis (30%)

Informatie over de aandoeningen

Over het algemeen worden anti-MPO en anti-PR3 niet gelijktijdig bij dezelfde patiënt gevonden. De opsporing van c-ANCA met duidelijke PR3-activiteit is 99% specifiek voor necrotische vasculitis van de kleine bloedvaten.

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

 • Vermoeden van idiopathische systemische vasculitis, die optreedt bij de volgende condities:
 • Aanwezigheid van zichtbare vasculaire laesies, zoals paarse, necrotische vingertoppen enz. 
 • Aanwezigheid van min of meer typische symptomen, zoals necrotiserende ontsteking in de bovenste luchtwegen (WG), hypereosinofilie bij niet-allergische astma (Syndroom van Churg-Strauss) enz. 
 • Snelle progressieve glomerulonefritis
 • Aanwezigheid van symptomen en tekenen van ontsteking, zoals koorts, verhoogde ESR- en C-reactief proteïnewaarden enz. zonder aanwijsbare reden of plaats

Antistofisotype

IgG

Opsporingsmethoden

ELISA (met gecoat PR3) of indirecte immunofluorescentie (IIF). 90% van cANCA-positieve sera zijn ook positief in PR3 ELISA en omgekeerd.

Referenties

 • Gross WL, Csernok E, Szymkowiak CH (1996) Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies with specificity for proteinase 3. In: Peter JB, Shoenfeld Y (eds.) Autoantibodies, pp 61-67, Elsevier, Amsterdam 
 • Harris A, Chang G, Vadas M, Gillis D (1999) ELISA is the superior method for detecting antineutrophil cytoplasmic antibodies in the diagnosis of systemic necrotizing vasculitis. J Clin Pathol 52, 670-676 
 • Boomsma MM, Stegeman CA, ven der Leij MJ (2000) Prediction of relapses in Wegener's granulomatosis by measurement of antineutrophil cytoplasmic antibody levels. Arthritis Rheum 43, 2025-2033 

Terug naar boven

 

Anti-MPO-antistoffen

Producten

Artikelnr.

Aantal tests

EliA MPO S (sensitive) NIEUW! 14-5537-01 4x12 tests
EliA MPO 14-5513-01 4x12 tests
Varelisa MPO ANCA 176 96 96 tests

Promotiemateriaal

Testresultatenfolders
EliA PR3 S, MPO S (pdf)
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)
Varelisa ANCA (pdf)

Antigenen

Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) kunnen worden onderverdeeld in cytoplasmische ANCA (cANCA) en perinucleaire ANCA (pANCA). Het belangrijkste antigeen voor reactiviteit van pANCA is het enzym myeloperoxidase (MPO). MPO is aanwezig in en is een markeranzym voor de azurofiele granula van neutrofielen. Het dient als katalysator bij de productie van hypochlorigzuur, dat effectief gefagocyteerde bacteriën en virussen doodt.

MPO vormt zo'n 5% van het totale protine van een neutrofiele granulocyt. Het is een covalent gebonden dimeer met een molecuulmassa van ca. 140 kDa.

MPO in de Phadia-tests is gezuiverd uit menselijke neutrofielen.

Antistofspecificiteit en -prevalentie

 • Idiopathische, necrotiserende en crescentische glomerulonefritis zonder afzettingen van immuuncomplexen (pauci-immuun) (bij ca. 65%) 
 • Microscopische polyangiitis (45%) 
 • Syndroom van Churg-Strauss (ca. 60%) 
 • Granulomatose van Wegener, WG (10%) 
 • Polyarteritis nodosa (ca. 15%) 
 • Syndroom van Goodpasture (ca. 30-40%) 
 • SLE (ca. 8%), maar vaker bij geneesmiddelgeïnduceerde lupus

Informatie over de aandoeningen

Over het algemeen worden anti-MPO en anti-PR3 niet gelijktijdig bij dezelfde patiënt gevonden. De opsporing van p-ANCA met duidelijke MPO-activiteit is 99% specifiek voor necrotische vasculitis van de kleine bloedvaten. Daarentegen wordt p-ANCA met negatieve of laagpositieve MPO-reactiviteit niet geassocieerd met vasculitis. A.Wiik uit Denemarken suggereerde dat de laatstgenoemde beter kon worden omgedoopt in neutrofielspecifieke antistoffen in plaats van ANCA om onjuiste interpretatie van de resultaten te voorkomen (Carette S., 2004, J Rheumatol 31:792-4).

Ziekteactiviteit

Het relatieve risico voor een terugval neemt bij ANCA-positiviteit toe.

Risicofactor voor terugval bij Relatief risico
ANCA-positief 10%
ANCA-stijging 19%
Behandelstop 2,4%

Tabel: ANCA-persistentie of -stijging dient van invloed te zijn op de behandelbeslissing. (Gegevens afkomstig uit presentatie van J. Jayne in Genève in 2002)

ANCA-titers zijn bij ziekteactiviteit hoger dan bij -remissie.

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

 • Vermoeden van idiopathische systemische vasculitis, die optreedt bij de volgende condities:
 • Aanwezigheid van zichtbare vasculaire laesies, zoals paarse, necrotische vingertoppen enz. 
 • Aanwezigheid van min of meer typische symptomen, zoals necrotiserende ontsteking in de bovenste luchtwegen (WG), hypereosinofilie bij niet-allergische astma (Syndroom van Churg-Strauss) enz. 
 • Snelle progressieve glomerulonefritis
 • Aanwezigheid van symptomen en tekenen van ontsteking, zoals koorts, verhoogde ESR- en C-reactief proteïnewaarden enz. zonder aanwijsbare reden of plaats

Antistofisotypen

IgG

Referenties

 • Kallenberg CGM (1996) Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies with specificity for myeloperoxidase. In: Peter JB, Shoenfeld Y (eds.) Autoantibodies, pp 53-60, Elsevier, Amsterdam 
 • Harris A, Chang G, Vadas M, Gillis D (1999) ELISA is the superior method for detecting antineutrophil cytoplasmic antibodies in the diagnosis of systemic necrotizing vasculitis. J Clin Pathol 52, 670-676 
 • Savage COS, Harper L, Cockwell P, Adu D, Howie AJ (2000) ABC of arterial and vascular disease - Vasculitis. Br Med J 320, 1326-1328

 Terug naar boven

  

Anti-GBM-antistoffen

Producten

Artikelnr.

Aantal tests

Varelisa GBM Antibodies 133 96 96 tests
EliA GBM 14-5514-01 2x12 tests

Promotiemateriaal

Testresultatenfolder
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)

Antigenen

De hoofdfunctie van het glomerulaire basale membraan (GBM) van de nier is ultrafiltratie van het bloed. Een kenmerkend bestanddeel van GBM is type IV-collageen, dat zelfaggregerende eigenschappen heeft en een matrix vormt waarin andere basale membraanmoleculen zijn geïntegreerd. Type IV-collageen vormt trimeren die uit drie subeenheden van alfaketens bestaan. Aangezien de antistoffen zich richten op epitopen van het zgn. "niet-collagene NCI-domein" die verborgen liggen in de oorspronkelijke proteïnestructuur, zijn voor de opsporing van anti-GBM-antistoffen gedenatureerde antigenen nodig.

De Varelisa GBM Antibodies- en EliA GBM-tests zijn de eerste die gebruik maken van het recombinant-humane NCI-domein van de alfa-3-keten van collageen type IV.

Antistofspecificiteit en -prevalentie

 • Snelle progressieve glomerulonefritis (met of zonder longbloedingen) (15%) 
 • Syndroom van Goodpasture (één van de drie specifieke criteria) 
 • ANCA-geassocieerde vasculitiden

Informatie over Syndroom van Goodpasture

Bij het Syndroom van Goodpasture is het van belang met de behandeling te beginnen voordat de nierschade te ver gevorderd is. Vroegtijdige herkenning is om die reden verplicht en kan worden bevestigd met behulp van gevoelige tests.

Ziekteactiviteit

Patiënten met duidelijke, klinische remissie kunnen relatief hoge antistoftiters houden, die pas in de loop van ongeveer een jaar langzaam dalen. Over het algemeen moet niertransplantatie worden uitgesteld totdat de antistoftiters negatief zijn om recidief van de ziekte in de ontvanger van het transplantaat te voorkomen. 

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

 • Vermoeden van Syndroom van Goodpasture 
 • Patiënten met glomerulonefritis 
 • Positieve ANCA-resultaten
 • Voor niertransplantatie: indicatie van grote kans op acuut nierfalen (slechte prognose)

Antistofisotypen

IgG

Referenties

 • Hellmark T, Segelmark M, Bygren P, Wieslander J (1996) Glomerular basement membrane autoantibodies. In: Peter JB, Shoenfeld Y (eds.) Autoantibodies, pp 291-298, Elsevier, Amsterdam 
 • Kluth DC, Rees AJ (1999) Anti-glomerular basement membrane disease. J Am Soc Nephrol 10, 2446-2453 
 • Gibson IW, More IAR (1998) Glomerular pathology: Recent advances. J Pathol 184, 123-129

Terug naar boven