Schildklieraandoeningen

Anti-thyroïde peroxidase antistoffen | Anti-thyroglobulineantistoffen

 

Anti-thyroïde peroxidase antistoffen

Product

Artikelnr.

Aantal tests

ImmunoCAP Thyroid Peroxidase 14-4508-35 3x16 tests
Varelisa TPO Antibodies 123 96 96 tests

Antigenen

Thyroïdperoxidase (TPO) is een hemoproteïne (met molecuulmassa van ca. 100 kDa) dat integraal deel uitmaakt van het membraan dat als katalysator dient bij de jodering van thyroglobuline (TG) en de koppeling van twee dijodotyrosine-residuen in de TG-molecule voor de vorming van thyroxine. De werkelijke aard van dit microsomale antigeen bleef nog zo'n drie decennia lang in duister gehuld, tot Portmann et al. in 1985 aantoonden dat het microsomale antigeen identiek is aan TPO. De sensitiviteit en specificiteit van anti-TPO-antistoftests zijn sterk afhankelijk van de zuiverheid en de kwaliteit van het testantigeen en in het bijzonder het testantigeen zelf en de afwezigheid van TG-vervuiling.

De Varelisa TPO Antibodies-test en de ImmunoCAP Thyroid Peroxidase gebruikt recombinant-humaan TPO, aangemaakt in eukaryotische cellen (baculovirussen/Sf9-systeem).

Ziekteassociatie, antistofprevalentie en specificiteit

 • Hashimoto-thyroïditis (91-99%)
 • Ziekte van Graves (71-97%)
 • Primair myxoedeem (40-70%)
 • Postpartum thyroïditis (60%)
 • Subacute thyroïditis (De Quervain) (zeer zeldzaam)
 • Endocriene orbitopathie (47%)
 • Schildkliervergroting (25%)
 • Schildklierkanker (5%)
 • Kan optreden bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten, waaronder pernicieuze anemie, Ziekte van Addison, diabetes mellitus type 1, polyglandulaire storingen in het endocriene systeem enz.
 • Gezonde individuen (5-15%, hoger percentage bij ouderen, maar voornamelijk in lage titers)

Klik hier voor meer informatie over de aandoeningen

Nieuwe tests hebben sensitiviteiten en specificiteiten >95%. Negatieve tests kunnen de diagnose thyroïditis vrijwel altijd uitsluiten.

Ziekteactiviteit

Kwantitatief bezien hebben individuen met hogere antistofwaarden de neiging ontvankelijker te zijn voor hypothyroïdisme.

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

 • Vermoeden van thyroïditis
 • Zwangerschap bij vrouwen met familiegeschiedenis van schildklier- of autoimmune aandoeningen

Antistofisotype

IgG

Referenties

 • Rapoport B, McLachlan SM (1996) Thyroid peroxidase autoantibodies. In: Peter JB, Shoenfeld Y (eds.), Autoantibodies, pp 816-821, Elsevier Science B.V., Amsterdam 
 • McLachlan SM, Rapoport B (1995) Genetic and epitopic analysis of thyroid peroxidase (TPO) autoantibodies: Markers of the human thyroid autoimmune response. Clin Exp Immunol 101, 200-206 
 • Kraiem Z (1998) The measurement of antithyroid autoantibodies in the diagnosis and management of thyroid autoimmune disease. Clin Rev Allergy Immunol 16, 219-225

Terug naar boven

  

Anti-thyroglobulineantistoffen

Producten

Product

Artikelnr.

Aantal tests

Varelisa TG Antibodies 121 96 96 tests
ImmunoCAP Thyroglobulin 14-4507-35 3x16 tests

Antigenen

Thyroglobuline (TG) is een groot globulair glycoproteïne van 670 kDa dat bestaat uit twee identieke disulfidegebonden subunits. Het grootste deel van het jood in de schildklier is geassocieerd met dit prohormoon dat een belangrijke rol speelt in de biosynthese van de schildklierhormonen T3 en T4. Ca. 75% van het totale proteïnegehalte van het schildklierfollikel bestaat uit thyroglobuline. Dankzij het grote TG-gehalte van de schildklier kan een goede antigeenkwaliteit en -zuiverheid worden bereikt met behulp van conventionele zuiveringstechnieken.

De Varelisa TG Antibodies-test en de ImmunoCAP Thyroglobulin zijn gecoat met thyroglobuline dat is gezuiverd uit menselijke schildklieren.

Ziekteassociatie, antistofprevalentie en specificiteit

 • Hashimoto-thyroïditis (60-85%)
 • Ziekte van Graves (30-80%)
 • Primair myxoedeem (20-30%)
 • Postpartum thyroïditis (30%)
 • Subacute thyroïditis (De Quervain) (zeer zeldzaam)
 • Endocriene orbitopathie (24%)
 • Schildkliervergroting (4%)
 • Schildklierkankers (2-15%)
 • Pernicieuze anemie (27%) 
 • Ziekte van Addison (28%)
 • Diabetes mellitus (20%)
 • Gezonde individuen (4-8%, hoger percentage bij ouderen, maar voornamelijk in lage titers)

Klik hier voor meer informatie over de aandoeningen

Auto-antistoffen tegen TG en TPO zijn waardevol in een exclusietest bij patiënten met thyroïditis, omdat ruim 98% van de patiënten met thyroïditis antistoffen heeft tegen één of beide antigenen. Negatieve tests kunnen de diagnose thyroïditis vrijwel altijd uitsluiten.

Ziekteactiviteit

Primaire risicofactor voor toekomstige auto-immune schildklierdisfunctie. Een verandering in de anti-TG-antistoffen kan bruikbare informatie opleveren bij postoperatieve patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom; een verhoging van deze antistoffen kan duiden op recidief of metastasen.

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

 • Vermoeden van thyroïditis
 • Gedifferentieerd schildkliercarcinoom na operatie

Antistofisotype

IgG

Referenties

 • Burek CL, Rose NR (1996) Thyroglobulin autoantibodies. In: Peter JB, Shoenfeld Y (eds.), Autoantibodies, pp 774-782, Elsevier Science B.V., Amsterdam 
 • Kraiem Z (1998) The measurement of antithyroid autoantibodies in the diagnosis and management of antithyroid autoantibodies in the diagnosis and management of thyroid autoimmune disease. Clin Rev Allergy Immunol 16, 219-225 
 • Fisher DA, Pandian MR, Carlton E (1987) Autoimmune thyroid disease: An expanding spectrum. Pediatr Clin North Am 34, 907-918

Terug naar boven