Application Laboratory Services

Phadia heeft een servicelaboratorium dat voor alle auto-immuniteitsklanten van Phadia toegankelijk is.

 

De door Phadia geproduceerde tests hebben een uitmuntende specificiteit en sensitiviteit, maar sommige, in een routinelaboratorium geteste samples vragen om verdere analyse. Phadia heeft voor dit doel een servicelaboratorium opgericht dat voor alle auto-immuniteitsklanten van Phadia toegankelijk is. Samples kunnen naar ons referentielaboratorium worden gestuurd om atypische of dubieuze uitslagen te verklaren.

Bovendien is het met de serumservice mogelijk speciale sera te testen en te evalueren met het doel:

Bevestiging

  • Toepassing van verschillende methoden voor de bepaling van auto-antistoffen van het resp. serum.
  • Toelichting op de middels intern onderzoek verkregen gegevens.
  • Literatuurpakket over het betreffende onderwerp (op verzoek).

N.B. De uiteindelijke klinische diagnose dient niet te worden gebaseerd op serologische uitslagen, maar dient pas te worden gesteld nadat de arts alle klinische en laboratoriumonderzoeken heeft beoordeeld.

Service

Phadia maakt het bepalen van zeldzame auto-antistofparameters (financieel) aantrekkelijker voor u.

Klanten kunnen samples naar het servicelaboratorium sturen voor het bepalen van auto-antistofparameters die anders zelden worden bepaald en die te duur en tijdsverslindend zouden zijn voor uw laboratorium. 

Klinische onderzoeken

Als u bent geïnteresseerd in samenwerking met ons (d.w.z. een klinisch onderzoek wilt opzetten), neem dan a.u.b. contact op met uw lokale Phadia-kantoor om voor aanvang van het onderzoek de details door te spreken.

 Zie voor meer informatie: