Bindweefselaandoeningen

Profielen

Producten

Artikelnr.

Aantal tests

Varelisa ReCombi ANA Profile

184 96

10 profielen

Varelisa ANA Profile

183 96

10 profielen

Promotiemateriaal

Antigenen

Antinucleaire antistoffen binden intracellulaire antigenen en zijn serologische hallmarks voor systemische reumatische aandoeningen. In 1961 werd aangetoond dat verschillende immunofluorescentiepatronen overeenkomen met verschillende antistofspecificiteiten en dus in sommige gevallen met speciale aandoeningen. In de ELISA kunnen nucleaire antigenen worden gebruikt voor de opsporing van ANA-specificiteiten, die extra interessant zijn voor de diagnose van reumatische aandoeningen.

Antigenen in Varelisa ReCombi ANA Profile:

dsDNA (recombinant dubbelstrengs-DNA-plasmide)
U1RNP (recombinant-humaan 70 kDa, A en C)
Sm

(synthetische SmD-peptide)

SS-A/Ro (recombinant-humaan 52 kD en 60 kD)
SS-B/La

(recombinant-humaan)

Scl-70 (recombinant-humaan topoïsomerase 1)
CENP (recombinant-humaan CENP-B)
Jo-1 (recombinant-humane histidyl-tRNA-synthetase)


Antigenen in Varelisa ANA Profile:

RNP70 (recombinant-humaan U1 snRNP 70 kD)
U1RNP (recombinant-humaan U1 snRNP 70 kD, A, C)
Sm

(synthetische Sm D-peptide)

SS-A/Ro (recombinant-humaan 52 kD en 60 kD)
SS-B/La

(recombinant-humaan)

Scl-70 (recombinant-humaan topoïsomerase 1)
CENP (recombinant-humaan CENP-B)
Jo-1 (recombinant-humane histidyl-tRNA-synthetase)


Ziekteassociatie, antistofprevalentie en specificiteit

Auto-antigeen

Ziekte en prevalentie

Klinisch belang

Ref.
dsDNA

Actieve SLE met nierbetrokkenheid: >95%
zonder nierbetrokkenheid: 50-70%
Inactieve SLE: <40%

Specifieke marker voor SLE; correleert met ziekteactiviteit (controle), marker voor weefselschade
Anti-dsDNA-antistoffen zijn geassocieerd met een verhoogde kans op nefritis.
1
RNP
(70 kDa, A, C)
SLE: 30-40%
MCTD: 100%
Anti-U1 snRNP-antistoffen duiden een goede prognose aan m.b.t. de ontwikkeling van nierbetrokkenheid, ook als ze worden gevonden in combinatie met Sm.
MCTD wordt vastgesteld aan de hand van hoge anti-U1 snRNP-waarden.
2
Sm D SLE: 10-30% Zeer specifieke marker voor SLE 2
SS-A/Ro
(52 kD, 60 kD)
SLE: 40-50%
SS: 60-70%
Moeder van kind met neonatale lupus
Hoge kans op neonatale lupus als de moeder anti-SS-A/Ro- (met name gericht tegen 52 kD) en anti-SS-B/La-antistoffen heeft 3
SS-B/La SLE: 5-10%
SS: 25-50%
Moeder van kind met neonatale lupus: 60%
Anti-SS-B/La-antistoffen worden vrijwel altijd in combinatie met anti-SSA-antistoffen gevonden, die specifieker zijn voor het Syndroom van Sjögren dan anti-SS-A/Ro 3
Scl-70 Sclerodermie:
20-60%
Zeer specifieke marker voor sclerodermie 3
Centromeer
(CENP-B)
CREST: 20-35% Aanwezig bij patiënten met sclerodermie, meestal de lokale vorm. Wordt ook gevonden bij patiënten met primaire biliaire cirrose 3
Jo-1 Poly-/Dermatomyositis: 30% Patiënten hebben vaak longbetrokkenheid. Positieve patiënten voor anti-Jo-1-antistoffen hebben vaak een ernstige ziekte en reageren slecht op behandeling 2

 

Ziekteactiviteit: Afzonderlijke antigenen in het profiel correleren goed met de ziekteactiviteit, andere niet. Voor controle verdient het meten van de afzonderlijke specificiteiten aanbeveling.

Wanneer verdient de meting aanbeveling?

Vermoeden van Connective Tissue Disease.

Antistofisotypen

IgG

Referenties

  • Conrad K, Schössler W, Hiepe F (2002) Autoantibodies in Systemic Autoimmune Diseases. Pabst Science Publishers, Lengerich
  • Peter JB, Shoenfeld Y (1996) Autoantibodies. Elsevier Science B.V., Amsterdam
  • Shoenfeld Y, Gershwin ME, Meroni PL (2007) Autoantibodies, 2nd ed., Elsevier Science B.V., Amsterdam
  • Venrooij WJ, Maini RN (1996) Manual of Biological Markers of Disease. Kluwer Academic Publishers, Amsterdam
  • Peene I, Meheus L, Veys EM, De Keyser F (2001) Detection and identification of antinuclear antibodies (ANA) in a large and consecutive cohort of serum samples referred for ANA testing. Ann Rheum Dis 60, 1131-1136
  • Peng SL, Hardin JA, Craft J (1997) Antinuclear antibodies. In: Kelley WN (ed) Textbook of Rheumatology, pp 250-266. Saunders W.B., Philadelphia

Terug naar boven