Testprincipe ImmunoCAP Total IgE

De techniek is gebaseerd op een extreem hoog bindend vermogen, dat wordt bereikt door in iedere vaste fase de optimale hoeveelheid van een cellulose met een hoog bindend vermogen per mg te gebruiken. Dit garandeert binding van alle relevante antistoffen en levert ongeacht de affiniteit ervan altijd een lage, niet-specifieke binding op.

De vaste fase van ImmunoCAP bestaat uit een cellulosederivaat, dat is omsloten door een capsule. De hydrofiele, fijnvertakte polymeer zorgt voor een ideaal micromilieu voor allergenen en bindt ze onomkeerbaar zonder dat hun oorspronkelijke structuur verloren gaat.

Deze test is bedoeld als een sandwich-immunoassay.

 
Covalent aan de vaste fase gebonden anti-IgE reageert met het totale IgE in het serumsample van de patiënt.
Na spoelen worden met enzym gelabelde antistoffen tegen IgE toegevoegd om een complex te vormen.
Na incubatie wordt het niet-gebonden enzym-gelabelde anti-IgE weggespoeld en wordt het gebonden complex geïncubeerd met een ontwikkelaar.
Na het stoppen van de reactie wordt de fluorescentie van het eluaat gemeten. De fluorescentie is direct evenredig aan de IgE-concentratie in het serumsample.