ImmunoCAP Specific IgG4

Kwantificering van anti-IgG4-antistoffen met ImmunoCAP Specific IgG4 resulteert in een juiste evaluatie van de immunologische respons

 

ImmunoCAP Specific IgG4 meet antigeenspecifieke anti-IgG4-antistoffen in menselijk serum en plasma. Het meten van specifieke anti-IgG4-antistoffen is gebruikt in klinische studies van verschillende allergische aandoeningen, zoals astma, rhinitis, urticaria, eczeem en maag-darmaandoeningen. Bij het controleren van immunotherapie worden vaak verhoogde waarden voor specifieke anti-IgG4-antistoffen waargenomen.

Verwachte testwaarden

Er geldt geen algemene waarde voor de cut-off voor specifieke anti-IgG4-antistoffen, aangezien het markers betreft voor antigeenblootstelling die niet direct aan de aandoening zijn gerelateerd. De resultaten binnen en tussen antigenen variëren. Om te bepalen of de waarden verhoogd zijn, moet de referentiewaarde van specifieke anti-IgG4-antistoffen tegen een bepaald antigeen worden gemeten in een aantal samples van normale gezonde personen en, indien mogelijk, worden vergeleken met de waarden in een groep met patiënten.

Samples verzamelen en voorbereiden

  • Verzamel de bloedsamples en bereid serum en plasma voor volgens de standaardprocedures
  • Bewaar de samples alleen voor verzending bij kamertemperatuur (RT).
  • Bewaar tot een week bij 2-8 °C, of anders bij -20 °C
  • Vermijd herhaaldelijk bevriezen en ontdooien.

Belangrijk

Zoals voor alle diagnostische tests geldt, dient een definitieve klinische diagnose niet te worden gebaseerd op de resultaten van slechts één enkele testmethode. De arts dient pas een diagnose te stellen nadat alle klinische en laboratoriumresultaten zijn beoordeeld.