ImmunoCAP Specific IgG

Kwantificering van anti-IgG-antistoffen met ImmunoCAP Specific IgG resulteert in een betere patiëntevaluatie

 

ImmunoCAP Specific IgG meet antigeenspecifieke anti-IgG-antistoffen in menselijk serum en plasma. Specifiek IgG omvat antigeenspecifieke antistoffen van immunoglobuline klasse G. Deze antistoffen maken deel uit van het natuurlijke verdedigingssysteem van het lichaam en ontwikkelen zich in reactie op contact met vreemde stoffen.

De aanwezigheid van anti-IgG-antistoffen die specifiek zijn voor een bepaald antigeen is een marker voor blootstelling aan dat antigeen. Bovendien geeft de waarde van specifiek IgG in serum normaal gesproken een beeld van de mate van blootstelling aan dat antigeen. Het meten van specifieke anti-IgG-antistoffen kan allerlei waardevolle klinische informatie op verschillende gebieden opleveren.

Allergische aandoeningen

Bij allergische aandoeningen wordt specifiek IgG gebruikt:

  • In klinische studies met astma, rhinitis, urticaria, eczeem en maag-darmaandoeningen
  • Als een marker voor blootstelling bij verschillende longaandoeningen, zoals allergische alveolitis, aspergilloma en aspergillose

Immunotherapie

Verhoogde waarden van specifiek IgG bij het controleren van immunotherapie:

  • Duiden op een algemene (maar geen definitieve) correlatie met klinische resultaten
  • Duiden erop dat het immuunsysteem reageert op de behandeling

Verwachte testwaarden

Er geldt geen algemene waarde voor de cut-off voor specifieke anti-IgG-antistoffen, aangezien het markers betreft voor antigeenblootstelling die niet direct aan de aandoening zijn gerelateerd. De resultaten binnen en tussen antigenen variëren. Ook geografische variaties zijn van belang, net als de afzonderlijke blootstellingswaarden.

Om te bepalen of de waarden verhoogd zijn, moet de referentiewaarde van specifieke anti-IgG-antistoffen tegen een bepaald antigeen worden gemeten in een aantal samples van normaalgezonde personen en, indien mogelijk, worden vergeleken met de waarden in een groep met patiënten.

Samples verzamelen en voorbereiden

  • Verzamel de bloedsamples en bereid serum en plasma voor volgens de standaardprocedures
  • Bewaar de samples alleen voor verzending bij kamertemperatuur (RT).
  • Bewaar tot een week bij 2-8 °C, of anders bij -20 °C
  • Vermijd herhaaldelijk bevriezen en ontdooien.

Belangrijk

Zoals voor alle diagnostische tests geldt, dient een definitieve klinische diagnose niet te worden gebaseerd op de resultaten van slechts één enkele testmethode. De arts dient pas een diagnose te stellen nadat alle klinische en laboratoriumresultaten zijn beoordeeld.