ImmunoCAP Specific IgA

Kwantificering van antigeenspecifieke anti-IgA-antistoffen met ImmunoCAP Specific IgA resulteert in een nauwkeurige evaluatie van allergiepatiënten

 

ImmunoCAP Specific IgA meet antigeenspecifieke anti-IgA-antistoffen in menselijk serum en plasma. Specifieke anti-IgA-antistoffen maken deel uit van het immuunsysteem van het lichaam. Deze antistoffen komen voor in lichaamssecreten als speeksel en slijm alsook in het bloed. Hoge waarden voor specifieke anti-IgA-antistoffen tegen voedselantigenen in serum kunnen duiden op verhoogde blootstelling door schade aan de darmslijmvliezen. Bij coeliakie zijn de waarden voor specifieke anti-IgA-antistoffen tegen gliadine bijvoorbeeld van belang voor het stellen van de diagnose. De controle van verhoogde waarden voor antigeenspecifieke anti-IgA-antistoffen in serum kan helpen voedingsgerelateerde problemen in de hand te houden, met name gastro-intestinale voedselallergieën bij kinderen. Anti-IgA-antistoffen kunnen ook duiden op de ontwikkeling van tolerantie.

Verwachte testwaarden

Er gelden geen algemene streefwaarden voor de cut-off voor specifieke anti-IgA-antistoffen, aangezien het markers betreft voor antigeenblootstelling die niet direct aan een aandoening zijn gerelateerd. De resultaten binnen en tussen antigenen variëren. Ook geografische variaties zijn van belang, net als de afzonderlijke blootstellingswaarden.

Om te bepalen of de waarden verhoogd zijn, moet de referentiewaarde van specifieke anti-IgA-antistoffen tegen een bepaald antigeen worden gemeten in een aantal samples van normale gezonde individuen en, indien mogelijk, worden vergeleken met de waarden in een groep met patiënten.

Belangrijk

Zoals voor alle diagnostische tests geldt, dient een definitieve klinische diagnose niet te worden gebaseerd op de resultaten van slechts één enkele testmethode. De arts dient pas een diagnose te stellen nadat alle klinische en laboratoriumresultaten zijn beoordeeld.