ImmunoCAP ECP

Kwantificering van het eosinofiel kationische proteïne (ECP) met ImmunoCAP ECP resulteert in een juiste evaluatie van astmapatiënten

 

ImmunoCAP ECP meet de waarde van het eosinofiel kationische proteïne (ECP) in serum. Eosinofielen zijn de cellen die primair verantwoordelijk zijn voor de ontsteking die astma met zich meebrengt. Bij activering van eosinofielen in de luchtwegen treedt degranulatie op en raken de epitheelcellen in de luchtwegen beschadigd. Dit kan tot chronische ontstekingsaandoeningen in de luchtwegen leiden.

Astmapatiënten met eosinofiele ontsteking hebben verhoogde ECP-waarden in serum en andere lichaamsvloeistoffen, zoals bronchoalveolaire vloeistof en (geïnduceerd) sputum. Een hoge waarde van serum-ECP duidt op ontsteking, wat een risicofactor is voor astmapatiënten.

Astmabehandeling bestaat uit onderdrukking van chronische en persisterende luchtwegontstekingen. ECP-bepaling in een serumsample is een objectieve en directe manier voor de beoordeling van de ernst van de luchtweginfectie en het volgen van het ziekteverloop.

ECP-bepaling in serum kan worden gebruikt:

  • Voor het controleren van de ontsteking bij astma
  • Voor het begeleiden van de behandeling met corticosteroïden bij astma
  • Voor het vinden van therapie-ontrouwe patiënten

Verwachte testwaarden

De normale waarden voor volwassenen tonen een meetkundig gemiddelde van 5,5 µg/l en een 95e percentiel van 13,3 µg/l. Waarden >15 µg/l dienen als verhoogd te worden beschouwd. Patiënten dienen zichzelf echter bij de follow-up van de behandeling te controleren. 

Samples verzamelen en voorbereiden

Parameters als bloedafnamebuisje, stollingstijd en temperatuur moeten binnen bepaalde grenzen worden gehouden, aangezien deze de concentratie van het afgegeven ECP in serumsamples beïnvloeden. De stolling komt overeen met de eerste incubatie in de test, waarin het gemeten ECP op reproduceerbare wijze dient te worden vrijgemaakt van de door de ontsteking geactiveerde eosinofielen.

  1. Neem bloed af door venapunctie met Terumo Venosafe-serumbuisje met gel. Het is belangrijk dat het buisje volledig gevuld is. Neem contact op met Phadia AB als een ander buisje dan die van Venosafe wordt gebruikt.
  2. Na afname het buisje voorzichtig een paar keer omkeren. Schud het buisje niet, ook niet in een schudapparaat.
  3. ECP vrijmaken door stolling gedurende 60 tot 120 minuten bij kamertemperatuur 20-24 °C. Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen, mag de temperatuur bij de verschillende samples niet meer dan ±1 °C variëren.
  4. Centrifugeer 10 minuten lang bij kamertemperatuur op 1000-1300xg.
  5. Giet het serum in een nieuw buisje.
  6. Serumsamples kunnen tijdens verzending op kamertemperatuur worden bewaard. Anders bewaren bij 2-8 °C indien test binnen vijf dagen na afname plaatsvindt of bij -20 °C indien test later plaatsvindt.

N.B.  Plasma en gehemolyseerd serum kunnen niet worden gebruikt.

Belangrijk

Zoals voor alle diagnostische tests geldt, dient een definitieve klinische diagnose niet te worden gebaseerd op de resultaten van slechts één enkele testmethode. De arts dient pas een diagnose te stellen nadat alle klinische en laboratoriumresultaten zijn beoordeeld.