Meting van specifieke anti-IgE-antistoffen met ImmunoCAP ISAC resulteert in een allergeenprofiel met breed spectrum op moleculair niveau
  • CallOutPage - ImmunoCAP ISAC

 

ImmunoCAP ISAC is een zeer geavanceerde diagnostische in-vitrotest die gebruik maakt van een biochip. Met deze test is het mogelijk met slechts enkele µl serum of plasma in één test verschillende specifieke antistoffen tegen verschillende allergene componenten te meten. De specifieke IgE-chip levert resultaten voor ruim honderd componenten van ruim 50 allergene bronnen. De allergenen zijn voorgeselecteerd en omvatten markers voor kruisreactiviteit.

ImmunoCAP ISAC is een bruikbare tool, met name voor complexere gevallen, zoals een onsamenhangende voorgeschiedenis, onvoldoende respons op de behandeling of meervoudig gesensibiliseerde patiënten.

Naast de IgE-chip zijn er chips voor het meten van anti-IgG-antistoffen en anti-IgG4-antistoffen.

Testprocedure

Gezuiverde allergene componenten worden geïmmobiliseerd op de biochip. In een tweestaps test binden antistoffen uit het serum van de patiënt zich aan de geïmmobiliseerde componenten. Na een korte wasstap worden allergeengebonden antistoffen gevonden door een fluorescent gelabelde antistof.

De testresultaten worden gemeten met een biochipscanner en geëvalueerd met behulp van de Phadia MIA-software. ImmunoCAP ISAC is een semi-kwantitatieve test en de resultaten worden gerapporteerd in ISAC Standardised Units (ISU).