Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan een website van Phadia! Lees a.u.b. dit Privacybeleid door voor meer informatie over de wijze waarop wij online informatie vergaren, gebruiken, delen en beschermen.

 

Akkoordverklaring

Door deze site te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden in dit Privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, verklaart u akkoord te gaan met het vergaren, gebruiken en bekendmaken van deze informatie conform dit Privacybeleid.

Door u verstrekte informatie

Op sommige onderdelen van deze site kan u gevraagd worden om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken om gebruik te kunnen maken van aangegeven functies, zoals het downloaden van documenten, abonnementen op nieuwsbrieven of deelname aan een bepaalde activiteit, zoals promotieactiviteiten. U krijgt informatie over de benodigde gegevens.

Passieve informatievergaring

Wanneer u door deze site navigeert, kan passief bepaalde anonieme informatie worden vergaard (dat wil zeggen informatie die niet actief door u wordt verstrekt) met behulp van verschillende technieken, zoals cookies en het vergaren van navigatiegegevens (logbestanden, serverlogs, clickstream).

Dergelijke passief vergaarde informatie kan door deze site worden gebruikt en gecombineerd om bezoekers van de site beter van dienst te zijn, de site af te stemmen op uw voorkeuren, statistieken en trends samen te stellen en te analyseren en anderszins de site voor uw gebruik te beheren en verbeteren. Dergelijke informatie wordt niet gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die elders op de site is vergaard, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Hoe wij de informatie over u gebruiken

Tenzij anders vermeld, kunnen wij de van u en anderen verkregen informatie gebruiken om te reageren op uw verzoek, om de inhoud, services en door ons geleverde producten te verbeteren, om deze site af te stemmen op uw voorkeuren, om informatie met u te delen (tenzij u hebt aangegeven een andere voorkeur te hebben), voor onze marketing- en onderzoeksanalyse en voor andere, aan u bekendgemaakte doeleinden. De marketing- en onderzoeksanalyse wordt in bepaalde gevallen uitgevoerd door derden die in opdracht van ons gegevens verzamelen en analyseren op basis van anonieme, via cookies verzamelde gegevens. U kunt dergelijke cookies weigeren door de aanwijzingen van uw browser te volgen. Wij behouden ons het recht voor om volledig gebruik te maken van niet persoonlijk identificeerbare informatie.

Wij kunnen contact met u opnemen

Als u e-mails van ons wilt ontvangen over nieuwe producten, diensten, evenementen en andere informatie met betrekking tot Phadia, kunt u uw e-mailadres invullen op het registratieformulier. Neem voor het wijzigen van uw status op onze e-maillijst contact op met uw Phadia-kantoor of Phadia-vertegenwoordiger ter plaatse.

Veiligheid

Op deze site zijn in redelijke mate maatregelen genomen ter bescherming van door u aan onze site doorgegeven persoonlijk identificeerbare informatie en om deze informatie te beschermen tegen verlies en misbruik alsmede toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging door onbevoegden. U dient er zich echter van bewust te zijn, dat geen enkele internetoverdracht volledig veilig en foutloos is.

Over kinderen

Deze site is niet bedoeld voor kinderen. Wij zullen via deze site niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen vergaren. Wij raden ouders aan met hun kinderen te praten over hun internetgebruik en de informatie die zij op websites achterlaten.