Systeemfilosofie van Phadia

Phadia ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt innovatieve bloedtestsystemen met hoge klinische waarde voor het diagnosticeren en het diseasemanagement van allergieën en auto-immuunziekten.

 

Onze auto-immuniteitstests maken het mogelijk auto-antistoffen al in een vroeg stadium van de aandoening vast te stellen.Dat is met name bij reumatoïde artritis of andere progressieve auto-immuunziekten van groot belang, aangezien alleen een vroege diagnose en direct geïnitieerde behandeling onherstelbare schade, zoals boterosie, kunnen remmen.    

Er zijn momenteel circa 40 volledig geautomatiseerde EliA- en 40 Varelisa-tests verkrijgbaar en het aantal nieuwe tests blijft gestaag toenemen. De tests vinden auto-antistoffen met hoge diagnostische waarde voor verschillende auto-immuunziekten, zoals o.a. reumatoïde artritis, bindweefselaandoeningen en coeliakie.

Naast het grote aantal auto-immuniteitstests bieden wij betrouwbare en volledig geautomatiseerde instrumenten die nauwkeurige en reproduceerbare testuitslagen garanderen.

Ten aanzien van de specificiteit

Phadia levert zeer ziektespecifieke diagnostische tests. De uitslagen van zeer specifieke tests zijn bruikbaarder voor de arts, vanwege de betere, positieve voorspellende waarde ervan.

Voorbeeld: coeliakie (CD)

Coeliakie wordt gekenmerkt door een levenslange intolerantie voor gluten uit tarwe, gerst en rogge. De algehele prevalentie van coeliakie in de normale populatie is ca. 1%. Het aantal niet-gediagnosticeerde patiënten is echter groot, aangezien 2/3 van de patiënten niet de typische maag-darmsymptomen laat zien en dus een zgn. "stille" of latent aanwezige vorm van coeliakie heeft.

In tegenstelling tot andere auto-immuunziekten heeft coeliakie het voordeel dat het zeer gevoelige en specifieke serologische markers heeft. Met behulp van een eenvoudige bloedtest kan coeliakie met een zekerheid van bijna 100% worden vastgesteld of uitgesloten. Een test met positieve onderzoeksuitslag wordt normaal gesproken ter bevestiging opgevolgd met een biopsie. Deze invasieve diagnostische methode is onaangenaam, kan pijnlijk zijn en is duur. Met name bij kinderen moeten onnodige biopsies waar mogelijk worden voorkomen.

Om die reden is een hoge specificiteit van de onderzoekstest voor coeliakie van groot belang. Gezien de coeliakieprevalentie van slechts 1% in de onderzoekspopulatie zullen de meeste verdachte gevallen geen coeliakie blijken te hebben. Om die reden zal zelfs een minimale afname in specificiteit tot een dramatische toename leiden van onnodige intestinale biopsies.

Voorbeeld: 1.000 schoolkinderen worden met een serologische test onderzocht op coeliakie; de zgn. anti-weefseltransglutaminase (tTG)-test. In een anti-tTG-test met specificiteit van 97% zal 3% = 30 kinderen fout-positief zijn. Een specificiteit van 99,4 % (als gerapporteerd voor de anti-tTG test Celikey van Phadia) vindt 6 fout-positieve kinderen. Een afname van de specificiteit met 2,4% resulteert in het nemen van 5 keer meer biopsies bij kinderen die helemaal geen coeliakie hebben. De meeste biopsies hadden voorkomen kunnen worden door een test te gebruiken met hogere specificiteit.

Alle auto-immuniteitstests van Phadia zijn ontwikkeld voor de hoogst mogelijke specificiteit en dus een zeer waardevolle hulp voor de arts bij het nemen van diagnostische beslissingen.

Zie voor meer informatie: