Markers auto-immuunziekten/auto-antistoffen

Auto-immuunziekten gaan vergezeld van auto-antistoffen, die soms enkel bij deze speciale aandoening worden gezien. Dit betekent dat de auto-antistoffen als ziektemarker kunnen dienen.

Auto-antistoffen als markers voor auto-immuunziekten

Een vroege, betrouwbare diagnose is essentieel wil de behandeling van auto-immuunziekten resultaat hebben. Probleem is echter dat met name bindweefselaandoeningen moeilijk zijn te diagnosticeren, omdat de symptomen ervan erg variëren en misleidend kunnen zijn.

Auto-immuunziekten gaan vergezeld van auto-antistoffen, die soms enkel bij deze speciale aandoening worden gezien. Dit betekent dat de auto-antistoffen als ziektemarker kunnen dienen. Als een antistof een ziektemarker is, is het niet noodzakelijkerwijs ook altijd een pathogene antistof. Vaak zijn de antistoffen een gevolg van de ziekte en niet de trigger.

Sensitiviteit en specificiteit van markers van auto-immuunziekten

De kwaliteit van de ziektemarker wordt bepaald door de specificiteit en de sensitiviteit.

Een marker die slechts voorkomt bij één aandoening en niet in gerelateerde aandoeningen of bij familie van de patiënt, krijgt een hoge specificiteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor antistoffen tegen weefseltransglutaminase met een klinische specificiteit voor coeliakie tot wel 100%.

Een marker met hoge sensitiviteit is te vinden bij vrijwel alle patiënten met een speciale aandoening. Ook in dit geval zijn antistoffen tegen weefseltransglutaminase een goed voorbeeld van een marker met een hoge sensitiviteit: ca. 96% van de patiënten met coeliakie heeft een te vinden titer voor anti-tTG.

Een ziektemarker kan zeer specifiek, maar vrij insensitief zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor antistoffen tegen Sm die bij slechts 10-30% van alle SLE-patiënten wordt gevonden, maar vrijwel nooit bij andere aandoeningen.

Andersom kan een marker ook zeer sensitief zijn, maar nauwelijks specifiek, zoals bijvoorbeeld geldt voor de antistoffen tegen cardiolipine die weliswaar een marker zijn voor het antifosfolipidensyndroom, maar ook worden gevonden bij andere aandoeningen.

De producten van Phadia zijn tests voor de opsporing van markers van auto-immuunziekten in sera van patiënten die vermoedelijk lijden aan auto-immuunziekten. De tests hebben de hoogste kwaliteit en garanderen een hoge sensitiviteit en specificiteit.