Syndroom van Goodpasture

Het Syndroom van Goodpasture is een aandoening met onbekende herkomst, die gekenmerkt wordt door een triade van longbloedingen, glomerulonefritis en circulerende antistoffen tegen basalemembraanantigenen. Longbloedingen hoeven niet significant te zijn, maar kunnen ernstig en levensbedreigend zijn. Vaak gaan ze 1-12 maanden aan nierbetrokkenheid vooraf. Nierbetrokkenheid is over het algemeen snel progressief van aard waarbij binnen weken of maanden na de eerste klinische tekenen van de aandoening oligurisch nierfalen optreedt. Als geen vroegtijdige behandeling wordt ingezet, is terminaal nierfalen niet te voorkomen.