Syndroom van Churg-Strauss

Het Syndroom van Churg-Strauss wordt ook wel op een beschrijvende manier 'allergische angiitis en granulomatose' genoemd en is zeldzaam. De betrokkenheid van de longen helpt het te onderscheiden van polyarteritis nodosa. Deze aandoening komt voor bij patiënten met astma of met een geschiedenis van allergie. De aandoening ontwikkelt zich normaal gesproken op middelbare leeftijd en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij veel patiënten volgt de ziekte een fasisch patroon. Het begint met een toename van de allergische uitingen, vooral astma, gevolgd door eosinofilie en tot slot vasculitis. Koorts, algehele malaise en gewichtsverlies zijn veelvoorkomende, vroegtijdige uitingsvormen. Naarmate de vasculitis ontwikkelt, wordt de astma minder prominent. Cutane bevindingen omvatten petechiën, purpura of zweren. Pijn op de borst of kortademigheid kunnen het resultaat zijn van pulmonale laesies. Perifere neuropathie, vaak in de vorm van meerdere monoeuropathieën, komt veel voor. Abdominale klachten, zoals diarree, pijn of abdominale massa door ischemie of infarct van de abdominale organen. Nierlaesies zijn vaak minder ernstig dan bij polyarteritis nodosa. Eosinofiele, granulomateuze betrokkenheid van maag-darmkanaal, urinewegen of prostaat is een uniek kenmerk van dit syndroom.