Microscopische polyangiitis

Microscopische polyangiitis, ook wel microscopische polyarteritis genoemd, is een systemische, necrotiserende vasculitis van de kleinere bloedvaten, waaronder arteriolen, capillairen en venulen. De aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop de ziekte zich voor het eerst openbaart is ca. 50 jaar. Deze aandoening is zeldzaam en de incidentie ervan is niet bekend. Typische uitingsvormen zijn glomerulonefritis, longbloedingen of -infiltratie, pijn in het bewegingsapparaat (soms gepaard gaand met synovitis), purpura, perifere neuropathie en abdominale pijn. Systemische symptomen, zoals algehele malaise, vermoeidheid en koorts komen vaak voor.