Glomerulonefritis

Glomerulonefritis is een type nefritis die vergezeld gaat met een ontsteking van de capillaire lussen van de nierglomeruli. De aandoening kent een acute, subacute en chronische vorm en kan secundair optreden bij een infectie met hemolytische streptokokken. Er is ook bewijs dat mogelijke auto-immune mechanismen ondersteunt. (Epidemiologie »)

Pauci-immuun crescentische glomerulonefritis (of pauci-immuun snelle progressieve gromerulonefritis) is een snelle progressieve vorm die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van epitheliale halve maantjes (crescents) en antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen, maar weinig (indien al aanwezig) afzettingen van immuuncomplexen.

Snelle progressieve glomerulonefritis (of crescentische glomerulonefritis) is een acute vorm die wordt gekenmerkt door een snelle progressie naar terminaal nierfalen en, histologisch, door sterke epitheelproliferatie die vaak gepaard gaat met epitheliale halve maantjes (crescents). Belangrijke tekenen zijn anurie, proteïnurie, hematurie en anemie.

Er bestaan ook andere vormen van glomerulonefritis, maar die worden hier niet genoemd (zie gespecialiseerde literatuur).