Vasculitis- en anti-GBM-geassocieerde aandoeningen

Vasculitis is een ontsteking van de vaatwand. De ontsteking kan acuut of chronisch zijn en kan leiden tot necrose, fibrose of trombose. Elk vaattype in elk weefsel kan worden aangetast. Dit betekent dat de klinische uitingsvormen van vasculitis vele vormen kunnen aannemen en betrekking kunnen hebben op allerlei verschillende organen.

Epidemiologie »

Indeling van systemische vasculitiden

(aangenomen op de Chapel Hill Consensus Conference)

Vasculatiden van de grote bloedvaten:

  • Reuscelarteritis
  • Ziekte van Takayasu

Vasculatiden van de middelgrote bloedvaten:

  • Polyarteritis nodosa
  • Ziekte van Kawasaki

Vasculatiden van de kleinere bloedvaten:

  • Ziekte van Wegener *
  • Syndroom van Churg-Strauss *
  • Microscopische polyangiitis *
  • Purpura van Henoch-Schönlein
  • Essentiële cryoglobulinemische vasculitis
  • Cutane leucocytoclastische angiitis

* ANCA-geassocieerde vasculitiden