Subacute thyroïditis

Subacute thyroïditis (thyroïditis van De Quervain) wordt mogelijk veroorzaakt door een virale infectie van de schildklier. De seizoens- en geografische verdeling ervan komt overeen met infecties met het bofvirus, coxsackievirus en ECHO-virus. Patiënten met deze aandoening hebben vaak een acute fase van thyroïditis waarbij de klier pijnlijk kan zijn en anti-thyroïde-antistoffen aanwezig kunnen zijn. Hierna zijn de patiënten thyrotoxisch, is T4 in serum verhoogd en is de opname van radioactief jood verminderd.

Voordat de schildklierwerking weer normaliseert, kunnen nog progressieve euthyroïde en hypothyroïde perioden van 4-8 weken optreden. Bij subacute thyroïditis wordt de schildklier snel groter en zijn er tekenen van disfunctie van de schildklier. Het verloop is acuut en wordt vaak geassocieerd met pijn van en gevoeligheid rond de klier. De aandoening gaat verder gepaard met een verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten. Het kan vergiftiging door lage opname veroorzaken waarbij verhoogde serumwaarden van schildklierhormonen optreden t.o.v. de lage tot normale schildklierhormoonwaarden cq. de normale opnamewaarden van radioactief jood.