Diabetes mellitus

Diabetes mellitus wordt onderverdeeld in insulineafhankelijk diabetes mellitus (IDDM) (ook wel diabetes type I genoemd) en insulineonafhankelijke diabetes mellitus (NIDDM) (ook wel diabetes type II genoemd). IDDM is een auto-immuunziekte waarbij de insulineproducerende bètacellen van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier worden vernietigd wat tot een insulinetekort leidt.

Diabetes mellitus type II daarentegen is een defect waarbij de doelorganen resistent worden tegen de effecten van insuline. De aandoening wordt vrijwel altijd bij personen onder de 30 gezien en komt het vaakst tot uiting tussen 10 en 14 jaar. De aandoening is predominant bij de blanke bevolking en heeft een prevalentie van ca. 0,25% in zowel de VS als Europa (overige gegevens: 0,2%). De incidentie van deze aandoening is in de afgelopen 50 jaar licht gestegen.