Auto-immuungastritis

Auto-immuungastritis is een auto-immuunziekte van de maag tengevolge van circulerende auto-antistoffen tegen de pariëtale cellen en wordt gekenmerkt door ontsteking en atrofie van de slijmvliezen van antrale, pseudo-pylorische en intestinale metaplasie. Vernietiging van de slijmklieren leidt tot achloorhydrie en een afname van de intrinsieke-factoraanmaak wat in ernstige gevallen betekent dat niet langer vitamine B12 wordt opgenomen en pernicieuze anemie optreedt.

De aandoening wordt ook diffuse corporele atrofische glomerulonefritis of type-A-glomerulonefritis genoemd.