Geneesmiddelgeïnduceerde lupus

Geneesmiddelgeïnduceerde lupus erythematosus (DIL) is een op systemische lupus erythematosus lijkende aandoening, maar wordt veroorzaakt door een van de volgende geneesmiddelen: hydralazine, procaïnamide, isoniazide, D-penicillamine en chloorpromazine. De aandoening verdwijnt normaal gesproken als het veroorzakende geneesmiddel wordt vermeden.

Circa 10% van idiopatisch SLE is geneesmiddelgeïnduceerd. De incidentie in de VS is 15.000 tot 20.000 nieuwe gevallen per jaar.

75% van de met procaïnamide behandelde patiënten ontwikkelt binnen 1 behandeljaar ANA. Circa 100% ontwikkelt binnen 2 behandeljaren ANA waarvan de meeste asymptomatisch zijn, maar 10-30% ontwikkelt geneesmiddelgeïnduceerde lupus.