Bindweefselaandoeningen

Veel veelvoorkomende reumatologische aandoeningen zijn auto-immuun van aard. Bindweefselaandoeningen moeten worden beschouwd als klassieke systemische auto-immuunziekten.

In 1942 beschreef Paul Klemperer de overeenkomsten tussen systemische lupus erythematosus (SLE) en sclerodermie. Hij veronderstelde dat deze 'diffuse collageenaandoeningen', zoals hij ze noemde, dezelfde etiologie deelden. In 1952 werden deze aandoeningen omgedoopt in 'bindweefselaandoeningen'. Nog later werden ook het Syndroom van Sjögren, polymyositis en dermatomyositis aan deze groep van bindweefselziekten toegevoegd.