Andere allergenen

 

Huisstofmijt | Kakkerlak | Schimmel


  d1 Huisstofmijt

Allergeenbeschrijving

Dermatophagoides pteronyssinus

Familie:

Pyroglyphidae

Huisstofmijt is wereldwijd gezien een van de belangrijkste veroorzakers van sensibilisatie. Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae en D. microceras komen in dezelfde gebieden voor, maar de relatieve verspreiding verschilt per regio.

Mijten hebben een levenscyclus van ca. 2 tot 3 maanden. De mijt is ca. 0,3 mm. Ze leven in huisstof en gedijen het best in warmte en een hoge luchtvochtigheid. De uitwerpselen van de mijten lijken een belangrijke bron te zijn voor allergene blootstelling. De uitwerpselen hebben de grootte van een pollenkorrel en verspreiden zich dan ook probleemloos door de lucht en penetreren de longblaasjes.

Blootstelling aan allergeen

Stof, vloerbedekking, kussens, matrassen en gestoffeerd meubilair bevatten biologische materialen, waaronder huidschilfers van de mens, en zijn bronnen voor huisstofmijt. Andere blootstellingbronnen zijn vochtige huizen (>45% relatieve luchtvochtigheid) of laaggelegen woningen.

Kruisreactiviteit

Allergenen van mijten hebben zowel algemene als soortspecifieke determinanten. Allergene determinanten worden gedeeld met andere mijten die tot de familie Pyroglyphidae behoren en zijn zeer kruisreactief met andere soorten uit het geslacht Dermatophagoides. Er lijkt een beperkte kruisreactiviteit te zijn met voorraadmijten (Acaridae). Sommige allergenen proteïnen van mijten, zoals tropomyosine, zijn zeer kruisreactief tussen ongewervelden, zoals garnalen, slakken, kakkerlakken en dansmuggen.

Klinische ervaring

IgE-gemedieerde reacties

Wereldwijd hebben studies van individuen met een huisstofmijtallergie aangetoond dat huisstofmijt een van de meest voorkomende oorzaken is van symptomen als astma, rhinitis en conjunctivitis, vaak met episodes gedurende de nacht en in de vroege ochtend.

Er is bewijs dat het beperken van de niveaus mijtallergenen een belangrijke verbetering kan betekenen voor de symptomen van astma. Vooralsnog is de enige effectieve manier om huisstofmijtallergenen permanent terug te brengen het verlagen van de luchtvochtigheid en temperatuur in combinatie met goed schoonmaken.

 

 

  i6 Kakkerlak

Allergeenbeschrijving

Blatella germanica (Duitse kakkerlak)

Kakkerlakspecifieke anti-IgE-antistoffen worden vaak en overal ter wereld gevonden bij patiënten met astma of andere allergische aandoeningen. De meest voorkomende soorten in de geïndustrialiseerde landen zijn de Duitse en de Amerikaanse kakkerlak.

Blootstelling aan allergeen

De wereldwijde verspreiding van kakkerlakken varieert per land, klimaat en cultuur. Kakkerlakken gedijen het best in vochtige en warme milieus. Ze worden zelden gevonden in droge, hooggelegen gebieden.

Sommige soorten komen overal voor en strijken neer in nieuwe gebieden. De belangrijkste hiervan is de Duitse kakkerlak. Het is een kleine kakkerlak die ca. 2 cm lang wordt en overal ter wereld wordt gevonden waar mensen zijn. Volwassenen kakkerlakken hebben vleugels, maar vliegen zelden. De nimfen zijn donkerder en vleugelloos.

Kakkerlakken komen voor in huizen, restaurants, hotels, voedingsmiddelfabrieken, warenhuizen enz. Overdag verbergen de kakkerlakken zich achter plinten, in kieren rond kasten, garderobes of keukenkasten en in en onder fornuizen, koelkasten en afwasmachines.

Kakkerlakken produceren potente allergenen. Er zijn van de Duitse kakkerlak maar liefst 29 allergenen bekend, die bijdragen aan astma.

Allergische individuen kunnen worden blootgesteld aan kakkerlakallergenen door inhalatie in woonruimtes en door inname tengevolge van besmetting van voedingsmiddelen. De hoogste niveaus kakkerlakallergenen worden normaal gesproken in de keuken gevonden. De lagere allergeenniveaus in beddengoed, op de slaapkamervloer en in stof in banken is echter relevanter voor het veroorzaken van sensibilisatie.

Kruisreactiviteit

Er is een uitgebreide kruisreactiviteit aangetoond tussen verschillende soorten binnen het geslacht. Er is ook een uitgebreide kruisreactiviteit aangetoond tussen het tropomyosine dat in garnalen wordt aangetroffen en het tropomyosine dat in andere ongewervelden, huisstofmijt en Duitse kakkerlak wordt gevonden.

Klinische ervaring

IgE-gemedieerde reacties

Kakkerlak geeft bij overgevoelige individuen meestal symptomen van astma, allergische rhinitis, allergische conjunctivitis en allergisch eczeem.

De klinische presentatie van astmapatiënten met een kakkerlakallergie is normaal gesproken niet-specifiek. Vaak hebben patiënten een geschiedenis van astma, mogelijk met een verslechtering in de winter, zonder een duidelijke voorgeschiedenis van symptomen tengevolge van blootstelling aan kakkerlakken.

Hoewel sommige patiënten alleen allergisch kunnen zijn voor kakkerlakken, treedt vaak ook sensibilisatie voor meerdere allergenen binnens- en/of buitenshuis op.

 

 

  m6 Schimmel

Allergeenbeschrijving

Alternaria alternata/Alternaria tenuis

Alternaria alternata is een van de belangrijkste allergene schimmels. Hoewel andere Alternaria-soorten mogelijk klinisch van belang zijn, met name als wordt gekeken naar de kruisreactiviteit tussen de soorten, is het meeste onderzoek gedaan naar Alternaria alternata.

Blootstelling aan allergeen

Alternaria is aanwezig op allerlei planten en andere substraten, waaronder voedingsmiddelen en textiel. Favoriete habitats zijn grond, gehakseld maïs, rottend hout, compost, vogelnesten en verschillende bosplanten. Ook zwarte plekken op tomaten kunnen worden veroorzaakt door Alternaria. Het wordt ook vaak gevonden in water dat op ramen condenseert. Het is een van de meest voorkomende schimmelsporen in huisstof in Noord-Amerika en Europa.

Alternaria is voornamelijk een allergeen dat buitenshuis voorkomt en geeft de voorkeur aan vochtige plaatsen. De meeste concentraties in huis zijn afkomstig van primaire bronnen buitenshuis.

In gematigde klimaten zijn luchtgedragen Alternaria-sporen meetbaar van mei tot november met pieken in de nazomer en herfst. Ondanks het feit dat de sporen groot zijn, kunnen ze op tientallen kilometers van de bron worden aangetroffen.

Kruisreactiviteit

Er is een uitgebreide kruisreactiviteit te verwachten tussen de verschillende soorten van het geslacht. Enolase is een veel voorkomend allergeen in allerlei soorten schimmels en blijkt een hoge kruisreactiviteit te hebben met andere enolases van schimmels.

Klinische ervaring

IgE-gemedieerde reacties

Sensitiviteit voor Alternaria wordt steeds vaker erkend als een risicofactor voor de ontwikkeling, persistentie en exacerbatie van astma. Studies hebben gesuggereerd dat sensitiviteit voor Alternaria een risicofactor kan zijn voor levensbedreigend astma. Alternaria is een van de hoofdallergenen voor kinderen.

Patiënten die overgevoelig zijn voor Alternaria lopen ook risico op allergische rhinitis. Ernstige gevallen van rhinitis kunnen bijdragen aan sensitiviteit voor Alternaria.

Sensibilisatie voor Alternaria kan ook optreden in het werkmilieu, waaronder tuinen, bakkerijen, bossen en boerderijen.

Alternaria wordt in verband gebracht met bakkersastma en houtpulpwerkersziekte.