Waarom op allergieën testen?

  

Veel mensen zijn allergisch, zonder dit te weten

Wist u dat zo'n 1 op de 3 mensen allergisch is? Wie zijn dat? Symptomen kunnen verschillende oorzaken hebben en vragen om verschillende behandelstrategieën. Het vaststellen van de onderliggende oorzaak met behulp van alleen een anamnese en een lichamelijk onderzoek kan dus problematisch zijn. 

Voorkom onnodige of niet-optimale medicatie

Infectie of allergie? Een bloedtest en diagnose voorkomen het voorschrijven van onnodige medicatie, zoals antihistaminica of antibiotica en garanderen een optimale behandeling.

Sluit allergie uit

Met een negatief testresultaat kan een allergie met zekerheid als oorzaak van de symptomen van uw patiënt worden uitgesloten.

Bij allergie gaat het om meer dan alleen de familiale geschiedenis

Bij familiale allergieën is de kans op het ontwikkelen van een allergie groter. De meeste kinderen met een allergie hebben echter geen allergische ouders.

Identificeer triggers

Wat op het eerste gezicht een duidelijke trigger lijkt, kan slechts het topje van een ijsberg zijn. Aangezien de meeste mensen op meer dan één allergeen reageren, is het voor optimale symptoombestrijding van belang alle allergenen te identificeren, die samen aan de symptomen bijdragen. Daarnaast geldt hoe provocerender de trigger, hoe groter de kans op ernstige allergiesymptomen.

De sensitiviteit voor allergenen kan na verloop van tijd veranderen

Eén keer in het leven testen, is dus niet voldoende.Soms verdwijnen allergische symptomen, maar soms gaan ze ook over in ernstiger aandoeningen.

Door regelmatig te testen, beschikt u over de benodigde informatie om de ziekteontwikkeling op de voet te kunnen volgen om zo de gezondheid en de kwaliteit van leven van uw patiënt te verbeteren.