Over allergie

Eén op de vier mensen heeft een allergie, wat allergieën tot een van de duurste en meeste prevalente gezondheidsproblemen in met name de geïndustrialiseerde wereld maakt. Maar wat is allergie precies?

 

Definitie van allergie

Allergie kan worden omschreven als een defect in het menselijke immuunsysteem, dat tot een heftige reactie op stoffen in onze natuurlijke omgeving leidt, die normaal gesproken onschadelijk zijn. Dergelijks stoffen worden in dit verband meestal aangeduid met "allergenen".

Niet alle risicofactoren voor allergieën zijn bekend, maar genetische en milieufactoren spelen een belangrijke rol. Van mensen die de neiging hebben om allergisch te reageren, wordt wel gezegd dat ze atopisch zijn. 

Allergie kan antistof- of celgemedieerd zijn. In de meeste gevallen behoort de antistof die verantwoordelijk is voor een allergische reactie tot het isotype IgE en patiënten leiden in dat geval aan een IgE-gemedieerde allergie.

Symptomen

De symptomen van allergie kunnen variëren qua complexiteit, ernst en uitingsvorm. Bij atopische allergieën kan blootstelling aan een allergeen direct effect hebben. De symptomen kunnen mild tot ernstig zijn en uiteenlopen van jeukende ogen tot eczeem, rhinitis, conjunctivitis, bronchoconstrictie, overgeven of diarree en in zeldzame gevallen anafylaxie. Chronische reactiviteit treedt op in de vorm van huidreacties (eczeem) en bij bronchiaal astma kan continue ontsteking van het longweefsel na blootstelling aan het allergeen tot een astma-aanval leiden. Astma-aanvallen kunnen ook optreden na andere gebeurtenissen dan IgE-gemedieerde reacties.

Atopische uitingsvormen kunnen nogal verschillen en hangen af van het allergeen alsook van de leeftijd van de allergische patiënt. Bij jonge kinderen komen voedselallergieën (met name ei en melk) het meest voor. Allergische kinderen van een jaar of 3 tolereren deze voedingsstoffen meestal, maar hierna wordt allergie voor inhalatieallergenen predominant. Aan allergische symptomen gaan vaak specifieke anti-IgE-antistoffen vooraf, die na een tijdje worden gevolgd door klinische symptomen.

Artsen dienen alle allergiesymptomen en mogelijke oorzaak van de symptomen te onderzoeken.

Ontwikkeling van allergie

Aanvankelijk openbaart een allergie zich vaak als een onschuldige aandoening, zoals hooikoorts tijdens het pollenseizoen. Veel mensen bouwen over een periode van vele jaren geleidelijk een allergische aandoening op alvorens symptomen te hebben. Andere mensen ontwikkelen een plotselinge, levensgevaarlijke anafylactische shock na inname van een voedingsmiddel, een geneesmiddel of na een insectenbeet. Verder kunnen sommige allergieën die beginnen als eczeem of maag-darmproblemen zich ontwikkelen tot een astma die vaak gepaard gaat met ademhalingssymptomen, zoals hyperreactiviteit en luchtwegobstructie.

IgE-tests

Specifieke IgE-bloedtests kunnen ongeacht leeftijd van een patiënt, huidconditie of antihistaminemedicatie worden afgenomen, zelfs tijdens een zwangerschap. Anti-IgE-antistoffen zijn aan te tonen in menselijk serum en plasma door sensibilisatie voor een specifiek allergeen. Het meten van circulerend IgE is een objectieve meting van de sensibilisatie voor het allergeen.

Phadia biedt meer dan 650 verschillende allergenen en 70 allergene componenten voor de gevoelige en specifieke kwantitatieve opsporing van allergeenspecifieke anti-IgE-antistoffen.

Hoewel voor een uiteindelijke diagnose IgE-testresultaten altijd dienen te worden gecombineerd met de klinische voorgeschiedenis van de patiënt, geldt als vuistregel dat hoe hoger de anti-IgE-antistofwaarde, hoe waarschijnlijker het optreden van symptomen is.

Zie voor een voorbeeld van de manier waarop kwantitatieve testresultaten helpen bepalen of een kind een goede prognose heeft om een voedingsallergie te ontgroeien de Casestudie Felix.